Om oss

Med känsla för tryck! Ja, så brukar vi beskriva Printforce. För hos oss möter du ett gôtt gäng med lång erfarenhet, bred kompetens och yrkesskicklighet som alla brinner för hantverk och kvalitet. Vi går igång på saker som udda papper, en inbjudan med guldfolie, snygg typografi eller en bildekor där man tagit ut svängarna ordentligt. Vi är helt enkelt lite nördiga när det kommer till trycksaker och grafisk form.

Men det är också sådant som gör att mottagaren av den där inbjudan får den där speciella känslan av att vara utvald. Eller att företagsbilen förhoppningsvis lockar till sig nya kunder genom att sticka ut från mängden.

Med vår breda kunskap hjälper vi dig med det mesta som rör tryck och visuell kommunikation som till exempel trycksaker, bildekaler, skyltar, roll ups och klistermärken. Men också när det kommer till original och grafisk form.

Skylt kungsbacka stationshus

En del av Kungsbacka

I Kungsbacka är inga visioner för stora. Tvärtom. Kungsbacka kommun är en av landets mest företagstäta kommuner. Här startas många företag varje år, och redan i skolåldern gror frön av innovation och entreprenörskap.

Näringslivet präglas av mångfald i flera olika branscher: från hudvård till elmotorcyklar. Från handel och butiker till logistik- och transporttjänster. Och som tryckeri är vi stolta över att vara en del av Kungsbacka.

Skämt åsido, här finns ett driv och ett mod som inspirerar. Det är en plats att slå sig ner på både som person och företagare. Så det är kanske inte så konstigt att så gott som alla som jobbar på Printforce är kungsbackabor. Vi trivs här och vill inspirera fler att samarbeta, handla och främja det lokala.

P.S.

Vi som gillar grafisk form tycker det är extra kul att logotypen/ordbilden för Kungsbackas platsvarumärke är hämtat från den schablonmålade skylten som finns på stationshuset.

vi ger tillbaka

Ett av våra huvudsyften med att sponsra är att främja en sund och aktiv fritid för barn och ungdomar. Det gäller att ta hand om framtida generationer och se till att de vill fortsätta vara en del av Kungsbacka.

Sponsring är vårt sätt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Men det är också ett sätt för oss att nå ut med vårt varumärke, bygga nätverk, skapa nya relationer och stärka de relationer vi redan har. Det kan i vissa fall innebära vissa motprestationer för föreningen t ex att Printforce varumärke exponeras i olika sammanhang.

Just ju sponsrar vi

Ung företagsamhet – Halland
Onsala BK
Åsa IF


Åsa-bladet - en tidning från Åsa IF

Hållbart – miljömässigt och socialt

Vi behöver alla leva mer hållbart och ta vara på de resurser som finns, vare sig det handlar om miljö, pengar eller människor. Och som företag ska vi självklart också göra det.

Miljö

Vi har ett medvetet och långsiktigt hållbarhetsarbete där miljön är en viktig del. Vi arbetar hela tiden med miljöförbättrande åtgärder och ser naturligtvis till att vi uppfyller de lagar och myndighetskrav som finns. Allt vi gör, förbrukar, köper in och producerar ska ha minsta möjliga miljöpåverkan.

Produktion

Våra tryckpressar och storformatsskrivare är alla digitala och har en relativt låg energiförbrukning och genererar lägre koldioxidutsläpp än traditionella tryckpressar. När det kommer till de papper vi använder är, i princip, alla miljömärkta.

Vi ser också till att planera produktionen noga för att använda så lite papper som möjligt. Dessutom trycker vi bara exakt antal exemplar vid varje trycktillfälle. Det gör också att vi inte behöver ha så mycket papper i lager och kan utnyttja lokalerna på ett effektivt och bra sätt.

Vi sorterar allt vårt avfall och de restprodukter vi har från vår produktion i fasta återvinningsstationer. Och ser till att de hämtas och återvinns eller tas om hand på rätt sätt.

Det som gör störst skillnad är kunskapen hos oss som jobbar på Printforce. För kan vi göra någonting bättre så gör vi det – allt för att minska vårt klimatavtryck.

Transport

Vi försöker alltid att samköra leveranser ut till våra kunder för att minska antalet transporter. Dessutom planerar vi våra inköp så att vi även håller nere våra inkommande leveranser.

Som företag verkar vi främst i Kungsbacka med omnejd vilket också gör att det sällan är några långa transportsträckor varken för oss eller våra kunder.

När vi reser i tjänsten försöker vi alltid välja det miljövänligare alternativet, som t ex tåg istället för flyg. Men det kan lika gärna bli ett videomöte i stället för ett fysiskt besök.

  • Alla kommer med förslag om miljöförbättringar och arbetsmetoder för att minska användandet av miljöpåverkande produktionsmedel eller produktionsmetoder.
  • Vi tar del av utvecklingen i miljöfrågor
  • Vi följer upp och kommunicerar vårt engagemang, både internt och externt
  • Vi är öppna för nya idéer och metoder för att bevara vår miljö och natur i framtiden.
  • kontinuerligt och aktivt uppdaterar oss gällande relevant lagstiftning samt följer den
  • Vi jobbar kontinuerligt och proaktivt med vårt förbättringsarbete för att minimera risken för olyckor och miljöpåverkan.

Kvalitet

För oss är det viktigt hur du, som kund, upplever oss när vi pratar kvalitet. Ja, hel vägen från första mötet och kommunikationen under vägen till hur produkten ser ut och levereras.

Vi tror på det personliga mötet och vet att det skapar förutsättningar för en enkel och givande dialog.

Det är viktigt att vi är överens kring förväntningar, behov och specifikationer. För om vi förstår dig och vad du vill kommunicera leder de till bättre affärer för dig – och i längde även för oss. Lyckas vi inte med det så kommer du troligtvis att välja att gå någon annan stans. Och det vill vi ju inte.

Det finns egentligen inget i de delar av vår verksamhet som berör kunden som inte har med kvalitet att göra. Det gör att vi ständigt arbetar med att driva och stimulera kompetensutveckling och finslipar våra produktionsled. Så att du som kund får den lösning som är bäst för dig.