Kontakta oss

Printforce AB
Energigatan 19
434 37 Kungsbacka
info@printforce.se
+46 (0)300-52 14 60

Öppettider:

Mån-Fre: 08.00-16.30
Lunch: 12.00-13.00

Mikael Jönsson
Projektledning/Sälj
Tel: 0300-52 01 06
Epost: mikael@printforce.se

Lars Jönsson
Projektledning/Sälj
Tel: 0300-52 14 61
Epost: lars@printforce.se

Kristina Lindqvist
Projektledning
Tel: 0300-52 14 67
Epost: kristina@printforce.se

Ulf Ljungdahl
Prepress och jobbar som operatör, bearbetar original och ansvarar för produktionen vid printrarna.
Tel: 0300-52 14 63
Epost: ulf@printforce.se

Joakim Enslöw
Ansvarar för efterbehandling och leverans av våra produkter.
Tel: 0300-52 14 64
Epost: joakim@printforce.se

David Stamming
Printar och efterbehandlar
Tel: 0300-52 14 68
Epost: david@printforce.se

Printforce AB startades 2011 och alla våra medarbetare har många års erfarenhet inom grafisk produktion. Vi tillhandahåller vår kunskap så att du får bästa möjliga hjälp med trycksaker och produkter som stödjer ditt företags marknadsföring.

Vi gör uttrycket ”OneStopShopping” konkret och våra resurser är optimala för små och medelstora uppdragsgivare. Här får du en lokal, engagerad och lyhörd partner som identifierar behov och möjligheter.

Mycket kan vi producera själva men vi har även ett gediget nätverk av specialister som kompletterar vårt sortiment.

Våra trivsamma lokaler ligger alldeles vid Kungsbackas Norra infart, lätt tillgängliga och väl synligt utmed E20.

Välkommen!

Vi stöttar:

Idag samarbetar vi med de lokala idrotts-föreningarna HK Aranäs, Åsa IF och Onsala BK. Vårt bidrag består av både kunskap och tjänster inom tryck men också produkter samt kontant stöd. Vi är stolta och glada över att dessa föreningar förgyller tillvaron för så många, och att vi kan vara med på ett hörn.

Miljö & kvalitet

Miljöpolicy

I vårt miljötänkande sammanväger vi kundens krav, vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och ekologiskt motiverat.

Vi vill värna om miljö och natur genom att visa att vi bryr oss om vår omvärld. Vi vill arbeta aktivt för att förhindra negativ miljöpåverkan i vår närhet.

Arbetet sker genom:

 • Att en modern digital produktion är miljövänlig eftersom varken film, plåt eller starka kemiska vätskor används i produktionen. Dessutom trycks det exakta antalet exemplar vid varje trycktillfälle, vilket innebär att ingen lagerhållning behövs och att det inte blir något onödigt
  pappersslöseri.
 • Att våra digitala tryckpressar har en låg energiförbrukning som genererar lägre koldioxidutsläpp än traditionella pressar.
 • Att vårt avfall och våra restprodukter sorteras och deponeras i därför avsedda och märkta deponi/återvinningskärl.
 • Att vi optimerar mängden transporter, både när det gäller våra leveranser till kunder och våra egna beställningar. Genom välplanerade transporter försöker vi göra vårt bästa för att minska utsläpp av avgaser och andra partiklar som skadar miljön.
 • Att varje person i företaget bidrar och kommer med förslag om miljöförbättringar och arbetsmetoder som skall minska användandet av miljöpåverkande produktionsmedel eller produktionsmetoder.
 • Att varje medarbetare bidrar till att förhindra utsläpp och nedsmutsning av naturen. Vid resor i tjänst övervägs alltid val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg; användande av alternativ till resor såsom videokonferenser samt val av fordon med lägre
  miljöpåverkan.
 • Att vi kontinuerligt tar del av utvecklingen i miljöfrågor.
 • Att vi kontinuerligt följer upp och kommunicerar vårt egna engagemang, både internt och externt.
 • Att vi vill vara öppna för nya idéer och metoder för att bevara vår miljö och natur i framtiden.
 • Att vi kontinuerligt och aktivat uppdaterar oss gällande relevant lagstiftning samt följer den nuvarande. Att vi hela tiden ser till vår miljöutredning och hur vi kan uppnå de satta målen samt jobba proaktivt med ett ständigt förbättringsarbete för att minimera risken för olyckor samt miljöpåverkan.

Kvalitetspolicy

Syftet med företagets kvalitetspolicy är att tillgodose våra kunders behov av modern och kostnadseffektiv trycksaksframställning och att leverera enligt kundens krav och förväntningar.

Vi skall därför alltid:

 • Erbjuda våra kunder hög och jämn kvalité på levererade produkter.
 • Eftersträva hög kompetens under hela processen från offert till leverans och kundens godkännande eller eventuella reklamation.
 • Hålla en kontinuerlig dialog med kunden genom personliga kontakter och möten.
 • Driva och stimulera kompetensutveckling inom hela företaget så att våra kunder alltid kan garanteras bästa möjliga lösning.

Vår filosofi för att uppnå detta är:

 • Kvalitén på en produkt blir följden av hur vi arbetar.
 • Produkten skall motsvara kundens behov.
 • Kvalité och lönsamhet skall prägla allt inom företaget.
 • Varje medarbetare har ansvar för kvalitén och att felaktiga produkter inte levereras.
 • Varje medarbetare är flexibel efter produktens behov.
 • Vi garanterar att vi rättar till fel och misstag.